Bejo Nordics sortiment omfattar sorter som är lämpliga för mycket tidig skörd och sorter som är lämpliga för långvarig förvaring. Stora huvuden för industrin och mindre kål för färskvarumarknaden. Vårt sortiment omfattar allt!

Odlingsschema

  • Plantning
  • Skörd
  • Lagring