Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners delar vi kunskap och utvärderar aktivt marknadsmöjligheter och innovativa forskningsmetoder. Vi är nära naturen och kan därmed utveckla de bästa grönsaksfröna. Därmed ger vi odlare i hela världen möjlighet att skörda hälsosamma, välsmakande sorter, som konsumenterna kan njuta av såväl idag som om 50 år. 

Bejo, förädlare av grönsaksfrön för professionella producenter

Bejo är ett ledande företag inom förädling, produktion och försäljning av grönsaksfrön. Vi har aktiviteter i mer än 31 länder och är ett familjeföretag med internationell inriktning. Våra 2 000 anställda är engagerade i utvecklingen av de bästa grönsakssorterna – såväl nu som i framtiden. 

Under åren har vi expanderat vår verksamhet via en kontinuerlig naturlig process, där våra medarbetare har interagerat med odlare, återförsäljare och samarbetspartners i leveranskedjan. Alla våra samarbetspartners har möjlighet att få mesta möjliga ut av våra produkter på sina egna lokala marknader.

Exploring nature never stops

Ett långsiktigt samarbete 

Vi skapar långsiktiga kundrelationer istället för att jaga snabba vinster. Våra representanter har nära kontakt med odlarna och utbyter synpunkter med dem och tar del av deras bekymmer. Genom att hålla fingret på pulsen kan vi bättre stötta och vägleda för att på så sätt skapa faktiska och bestående positiva resultat.

Vi lär oss varje dag av våra erfarenheter och är mycket intresserade av vad som händer i markerna och på marknaden. Dessa praktiska kunskaper använder vi för att utveckla nya sorter och producera frön med bättre egenskaper för odlare och leveranskedjan.

Vi höjer ribban med innovationer 

Vi investerar ansenliga belopp i forskning och utveckling. På 1960-talet låg vi före övriga aktörer inom användning av moderna odlingstekniker – och vi har aldrig slutat med att aktivt utforska ny teknik. Ju mer vi lär oss om växter ända ner på DNA-nivå, desto bättre blir vi på att snabbare och mer exakt än någonsin utveckla nya sorter. I praktiken innebär detta sorter och frön med ännu bättre tillväxtegenskaper som är perfekta för hållbart jordbruk, samt grödor som uppfyller odlarnas behov och grönsaker som tilltalar konsumenterna. 

Skörda nu och om 50 år 

I takt med att världens befolkning ökar i antal ökar även antalet munnar att mätta och behovet av goda och hälsosamma livsmedel. Vi bidrar med vår expertis och genom att ytterligare förbättra våra förädlingsmetoder. Vi är nära naturen och anser att världens knappa naturresurser måste skyddas, så att odlarna kan skörda från frisk och bördig jord, både idag och om 50 år. Därför är vi på konstant jakt efter nya, mer hållbara odlingsmetoder. Det är dessutom anledningen till att vi investerar i ett brett urval av ekologiska grönsaksfrön.

Kvalitet: De bästa fröna och de bästa sorterna 

Vi ser optimistiskt på framtiden. Som familjeägt företag fortsätter vi med det vi alltid har gjort: Producera de bästa fröna och utveckla de bästa sorterna för att på så sätt möjliggöra produktion av hälsosamma, välsmakande och hållbara grönsaker. Att samarbeta med odlare och samarbetspartners i leverantörskedjan för att skapa utrymme för goda initiativ att växa – det är vår passion! 

Exploring nature never stops