Vid förädling av bladselleri fokuseras starkt på utveckling av friskare och mer robusta sorter. Bejo strävar efter att utveckla slätare och mer upprätta sorter med bra färger, stamlängd, stocklöpningstolerans och sjukdomsresistens.

Odlingsschema

  • Plantning
  • Skörd