SeedCom A/S är ett innovativt fröföretag som förser danska och svenska grönsaksproducenter med kvalitetsfrön. SeedCom grundades 2004 som ett dotterbolag till Bejo med lokalt medägarskap. Idag ägs SeedCom till 100 % av Bejo.

SeedCom strävar efter att ha det optimala sortimentet för den danska och svenska marknaden. Vår slogan: Som din lokala fröpartner på internationell nivå arbetar vi kontinuerligt för att vara de svenska odlarnas bästa samarbetspartner och fröleverantör.

Vi fokuserar starkt på ekologi och har – tack vare många års kontinuerlig förädling, selektion och utveckling – det största sortimentet av ekologiska kvalitetsfrön.

Team SeedCom