SeedCom A/S är ett innovativt fröföretag som bildades 2004, då som ett dotterbolag till Bejo med lokalt delägarskap. Idag ägs SeedCom A/S till 100% av Bejo och från och med mars 2024 har vi bytt namn till Bejo Nordic A/S. Detta är en naturlig följd av att vi expanderar vår verksamhet i Sverige och Finland. 

Bejo Nordic A/S strävar efter att ha det optimala sortimentet för den nordiska marknaden. Som din lokala utsädespartner på internationell nivå strävar vi ständigt efter att vara ditt förstahandsval som affärspartner och utsädesleverantör. 

Vi har ett starkt fokus på ekologisk odling och, tack vare många års förädling, urval och utveckling, har vi det största sortimentet av ekologiska kvalitetsfrön. 

Vi erbjuder även ett brett sortiment av täckmaterial så som fiberduk, plastfilm, insektsnät och mycket mer. 

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Team SeedCom