Bejos sortiment omfattar savoykål för såväl tidig som sen skörd och därmed kan odlaren leverera till färskvarumarknaden under mycket lång tid. Bejos kålförädlingsteam förbättrar löpande sorterna baserat på kriterier som avkastning, fasthet, hälsa samt hållbarhet i marken. Savoykålen har sitt ursprung i Medelhavsområdet och är en av de äldsta odlade kåltyperna.

Odlingsschema

  • Plantning
  • Skörd
  • Lagring