Bejo/De Groot en Slot har under många år varit de ledande förädlarna av sorter för produktion av sättlök. Våra nyaste sorter introduceras på sättlöksmarknaden under varumärket "Quality inside". Sättlökarna från Bejo/De Groot en Slot är underlagda strikta kvalitetskrav och en exakt storlekssortering av lökarna ger enhetlig utveckling i marken, vilket resulterar i maximal produktion av enhetliga lökar.