Numera ingår även sallat i Bejos sortiment. Våra sallatsexperter och förädlare samarbetar för att tillföra nya sorter till sortimentet. Engagemanget i samtliga Bejos aktiviteter samt den energi och de resurser som lagts på denna kultur är uppenbara i nuvarande sortiment. De nya sorterna uppfyller helt den europeiska marknadens krav på resistens.