Bejo Nordic erbjuder ett starkt sortiment inom alla morotssorter för både färskvarumarknaden och industrin. Vid utvecklingen av nya sorter beaktas önskemålen från alla parter i kedjan, från odlare till konsument: Sjukdomsresistens, högsta möjliga kvalitet, enhetlighet, form, färg, jämnhet, smak och hållbarhet i butiken. Det är några exempel på egenskaper som Bejos odlare förädlar växterna baserat på. Man fokuserar även på avkastning, inre färg och innehåll av hälsofrämjande ämnen.

Odlingsschema

  • Sådd
  • Skörd