Även om SeedCom redan var en del av Bejo-familjen, kommer detta nu också att bli officiellt erkänt eftersom vårt nya namn är Bejo. Vi är mycket stolta över detta steg, som gör det möjligt för oss att växa i den nordiska regionen. 

SeedCom har under många år framgångsrikt sålt frön av Bejos sorter i Danmark. Och i enlighet med Bejos strategi har vi börjat expandera i Norden. Sedan den 1 september 2023 har SeedCom expanderat sin verksamhet till Sverige, där för närvarande två kollegor ansvarar för försäljning av Bejo-sorter samt produkt- och marknadsutveckling. Från och med den 1 september 2024 kommer verksamheten även att utökas till Finland. Dessa expansioner har varit den främsta anledningen till att ompröva namngivningen av SeedCom. För att kunna leda dessa nya verksamheter på rätt sätt, är det viktigt att det är tydligare att vi är ett Bejo-företag på marknaden. Go-to-market-namnet för våra aktiviteter i denna region kommer att vara Bejo Nordic. 

Denna förändring ger oss, Bejo många fördelar, till exempel mer direktkontakt med kunderna eftersom vi nu befinner oss närmare marknaden. Detta gör att vi kan positionera oss som kunskapspartner för de nordiska länderna och underlätta utbytet av information från kunder till vår förädlingsavdelning för förbättring av Bejo-sorter. 

I linje med dessa förändringar har e-postadresser och webbplatsdomäner ändrats för ytterligare synlighet. För e-postadresserna @bejonordic.dk för de danska kollegorna, @bejonordic.se för de svenska och @bejonordic.fi för de finska. 

Titta gärna in på www.bejonordic.dk och www.bejonordic.se för nyheter, information om våra Bejo-sorter och mycket mer! Senare i år kommer även www.bejonordic.fi att lanseras, tillsammans med en portal för hela regionen: www.bejonordic.com. 

För att stärka vår marknadsposition och service till odlare i nordvästra Europa, kommer Sverige och Finland nu att falla under Danmarks ansvar. Därför har vi bytt namn på vårt danska bolag från Seedcom till Bejo Nordic, för att ytterligare stärka varumärket Bejo på marknaden. Jag önskar kollegorna på Bejo Nordic lycka till och framgång under det nya namnet och med deras nya ansvarsområden.

John-Pieter Schipper
VD Bejo

Claus Bech och Henrik Jørgensen, Bejo Nordic, tillkommer: 

Sedan starten av SeedCom 2004 har vi alltid varit en del av Bejo. Nyligen blev vi ett 100% Bejo-dotterbolag. Vi har alltid känt och sett oss själva som en del av Bejo-familjen, och med den fullständiga integrationen kan vi nu stolt kalla oss för Bejo-anställda!  

Vi är alla mycket entusiastiska över utvecklingen på vår marknad och ser en enorm möjlighet att komma ännu närmare grönsaksodlarna i de nordiska länderna.