Med start i löksäsongen 2023-2024 introducerar Bejo B-Mox®, en ny förbättrad priming av lökfrö. 

B-Mox® förbättrad priming 

För att få en frisk och enhetlig gröda är det viktigt att grodden och plantorna får en bra start. Med detta som utgångspunkt, har forskare och specialister på Bejo utvecklat den innovativa B-Mox® fröförbättrande processen. Med ny teknik, ökar B-Mox® fröets kraft, stimulerar dess tillväxt i det tidigaste skedet och förbättrar plantans kraft. Under hela den följande växtperioden kan man se en förbättrad stresstolerans och en bättre övergripande hälsa som ett resultat av ett starkt och mer utvecklat rotsystem. Detta ger odlaren minskade risker under växtens tidiga och känsliga tillväxtfas, mer stresståliga växter och i slutändan en högre avkastning.

B-Mox®

Egenskaper: 

  • Ger starkare och mer enhetlig groning 
  • Stärker växten i det tidigaste skedet 
  • Stimulerar bättre rotutveckling 
  • Minskar riskerna för odlaren i det tidiga och sårbara tillväxtstadiet 
  • Gör växterna mer motståndskraftiga under hela tillväxtperioden 
  • SKAL-certifierad och tillåten för användning i ekologiskt lantbruk. 
  • ​​​​​​​Tillämpas som standard på alla primade lökfrö. 

Redan 2017 introducerade Bejo B-Mox®-teknik för morot. Sedan introduktionen har många morotsodlare upplevt fördelarna med B-Mox®, med starkare och mer enhetliga grödor och högre pack-out, jämfört med icke-primade frön. Nu kan lökodlare också dra nytta av B-Mox® teknologin. Från och med den här säsongen kommer alla Bejo-primade lökfrön att förbättras med B-Mox® tekniken. 

Lökfält: B-Mox® kontra icke-primat

 

Forskning och fältförsök 

Dr Liesbeth van der Heijden, senior forskare vid Bejo Seed Technology Department, har lett detta projekt i många år och är entusiastisk över dess potential: “B-Mox®-teknologin har utvecklats speciellt för moderna odlingsmetoder som visar att en stark växt är mindre känslig för stress. Vi är stolta över att lägga till lökfrö till vårt B-Mox®-sortiment, bredvid morot och rotpersilja och vi kommer att fortsätta vår forskning eftersom vi på lång sikt även ser potential i andra grödor”. 

Mer än 5 års testning, både i labbet och på fältet, har bevisat effektiviteten av B-Mox® i lök. Försök genomfördes huvudsakligen i Västeuropa. Henrik Jørgensen, försäljningschef på SeedCom, var nära involverad i försöken i Danmark: "Jag är mycket positiv till de försök jag har sett på våra fält och hos kunder. B-Mox® hjälper växterna att utveckla ett bra rotsystem i ett tidigt i tillväxtstadie, vilket resulterar i en friskare gröda och bättre skörd.” 

BMox onion root system

Rotutveckling: B-Mox® kontra icke-primat

B-Mox® onion demo tray

Lökdemonstrationsbricka: B-Mox® kontra icke-primat

B-MOX® HJÄLPER VÄXTERNA ATT UTVECKLA ETT BRA ROTSYSTEM TIDIGT I TILLVÄXTEN,  VILKET RESULTERAR I EN FRISKARE GRÖDA OCH BÄTTRE AVKASTNING. 

Henrik Jørgensen
Säljchef på SeedCom
onions