Måndagen den 1 juli identifierade International Bremia Evaluation Board for the EU (IBEB-EU) officiellt ytterligare en ny ras av Bremia i sallat, BI: 41EU. År 2023 tillkännagavs tre nya raser. Bejos sallatssorter med hög resistens mot BI:29-40EU är också högresistenta mot BI:29-41EU. Kontakta din växtodlingsspecialist för mer information om våra sorter och deras resistens. 

Bremia, även känd som mjöldagg (Bremia lactucae), är en av de mest destruktiva sjukdomarna i sallat. Svampen är genetiskt mycket variabel och muterar ofta, vilket förklarar varför fyra nya raser har tillkännagivits på två år. 

Trots att fyra nya Bremia-raser har identifierats på två år är nästan alla våra sorter fortfarande mycket resistenta.

Trots att fyra nya Bremia-raser har identifierats på två år är nästan alla våra sorter fortfarande högresistenta. Vi erbjuder en högresistent portfölj (Bl: 29-41EU) med isberg, batavia, huvudsallat, miniroman och specialsallat. I våras var det ett högt Bremia-tryck på grund av de våta och relativt varma förhållandena. I kombination med vanliga förebyggande åtgärder ger högresistenta sorter en hög skyddsnivå och en större möjlighet till en lyckad skörd. 

Våra lokala växtodlingsspecialister förklarar gärna mer om våra sorter och deras resistens. För varje sort visas det nya resistenspaketet på våra lokala webbplatser.

Läs hela pressmeddelandet från IBEB / Plantum.