Lördagen den 1:a Juli erkändes officiellt tre nya racer av Bremia i sallat , Bl: 38EU, BI: 39EU and BI: 40EU, av det Internationella Bremia utskottet i EU (International Bremia Evaluation Board for the EU, IBEB-EU). Flertalet försök på Bejos sallatsortiment har visat att nästan alla av våra kommersiella sorter med resistens Bl: 16-37 EU, är även resistensa mot Bl: 16-40EU, eller rättare sagt Bl29-40EU, som är den nya korrekta förkortningen för hög resistenta sorter.

Bremia, även känt som sallatsbladmögel (Bremia lactucae), är en av de mest förödande sjukdomarna som kan drabba sallatsodlingar. Därför är det mycket viktigt för odlare att använda sorter som har hög resistens. Bremia har en stor genetisk variation, vilket förklarar varför det detta år tillkännages tre nya raser.

Demografin för de nya raserna kan summeras som följer: Bl: 38EU kunde hittas mer frekvent i södra Europa, Bl :39EU kunde hittas mer frekvent i norra Europa och Bl: 40EU kan finnas över hela Europa.

Bl raser 16-28EU har inte hittats de senaste åren och är därför inte längre ansedda som nödvändiga att ange i kommersiell kommunikation och skrift, av IBEB. Därför kommer vi att ändra Bl:16-37EU resistens till BL: 29-40EU för hög resistenta sorter.

Ilona Claassen, Bejos junior area Crop Manager för sallat, säger: ”Trots att tre nya Bremiaraser har identifierats, är nästan alla av våra nuvarande hög-resistentasorter, fortsatt hög resistenta. Vi är övertygade om att vi kan fortsätta vara en engagerad partner för odlarna genom att erbjuda pålitliga sallatssorter med högsta möjliga skydd. Vi kommer fortsätta med förädlingsarbete med bästa möjliga Bremia resistens i våra framtida sallatssorter, tillsammans med robusta, kvalitetssäkra och friska egenskaper.

Vi är övertygade om att vi kan fortsätta vara en engagerad partner för odlarna genom att erbjuda pålitliga sallatssorter med högsta möjliga skydd.

Ilona Claassen
Bejos junior area Crop Manager för sallat

IBEB understryker att, även om förädlare erbjuder sorter med hög resistens, så är detta inte en garanti mot Bremia-infektioner. Ett tillvägagångssätt där man kan integrera hygien, rätt användning av kemisk kontroll och rätt val av resistenta sorter behövs för att skydda grödan och förhindra uppkomst av nya raser. Vilket är viktigt, speciellt när man ser antalet nya raser som identifierats detta år.

Våra lokala representanter kan tillhandahålla mer information om vårt sallatssortiment med nuvarande resistenser. Varje sort kan även ses på vår hemsida med uppdaterade resistenser.

Läs mer från IBEB