För att ge växterna en bättre start på livet har Bejo utvecklat den innovativa fröförbättrande B-Mox-behandlingen. Baserat på ny teknik förbättrar B-Mox fröets kraft, ger mer energi till fröplantan och stimulerar dess tillväxt i de tidigaste stadierna.

Under de senaste åren har B-Mox testats intensivt i våra egna marker och hos många odlare. Grödorna utvecklar ett bättre rotsystem och får mer energi, vilket resulterar i att växten uppvisar förbättrad stresstolerans och bättre allmänhälsa under hela växtperioden. B-Mox ger en slätare och mer enhetlig gröda, och kan ofta även resultera i högre pack-out för odlaren. De har ofta kunnat se en 15 % högre pack-out jämfört med icke-förgrodda frön. Vi inledde utvecklingen av B-Mox i svalare klimat, som Danmark och Nederländerna, men vi har fortsatt testa i varmare regioner, som Spanien och Italien. Vi upplever samma positiva resultat överallt. De naturliga mikronäringsämnen som används för B-Mox-receptet är samtliga icke-syntetiska, vilket innebär att B-Mox även är mycket lämplig för ekologisk produktion. 

  • ger fröplantan mer energi
  • stimulerar tillväxten i de tidigaste stadierna
  • förbättrar plantans växtkraft
  • leder till förbättrad stresstolerans och bättre allmänhälsa
  • får grödan att utvecklas enhetligt

Detta leder till:

  • hälsosamma robusta grödor som är mer resistenta mot sjukdomar
  • högkvalitetsprodukt, släta rötter
  • upp till 15 % högre pack-out 

Fröbehandlingen B-Mox används för alla förgrodda morötter och förgrodda persiljerötter – inklusive för den ekologiska marknaden.