Vi erbjuder Bejos stora löksortiment. Det breda urvalet av sorter omfattar gul och röd lök samt silverlök, och vi har valt ut sorter som är särskilt lämpliga för svenska förhållanden. De förädlas kontinuerligt för att vi ska få ett bättre sortiment som uppfyller alla krav från odlare, bearbetare och konsumenter. Sjukdomsresistens har hög prioritet och Bejo var det första förädlingsföretaget som introducerade en mögelresistent löksort på marknaden.