Bejo's Cropalyser är ett praktiskt verktyg för identifiering av de viktigaste skadedjuren och sjukdomarna i grödor som rödbetor, morot, kål, lök, radicchio, blad- och rotselleri, purjolök, paprika och tomat. Appen ger dig information om din grödas hälsa och tillväxt.

Sökfunktionen "Cropalyse" är ett praktiskt verktyg som vägleder dig via frågor, analyser av tillväxtutveckling och sjukdomsidentifiering. Cropalyser kan även ge dig goda råd kring hur du kontrollerar din gröda och förebygger sjukdomar och skadedjur. 

Via Cropalyser har odlaren tillgång till användbara kunskaper kring aktuell gröda – såväl online som offline. Du kan för olika tillväxtstadier söka på symptom, foton och frågor kring vilken sjukdom eller vilka skadedjur som förhindrar din gröda från att utvecklas optimalt.

Bejo har utvecklat Cropalyser som en tjänst för kunder och andra kontakter. Inom området för analys av grödors sjukdomar och skadedjur delar Bejo även med sig av kunskaper och erfarenheter till samarbetspartners i grönsaksindustrin. 


Download Cropalyser

  iOS download

  Android download

The app to analyse your crop!