Hållbar odling med hög avkastning, exceptionell produktkvalitet och – i slutändan – hälsosamma och välsmakande livsmedel; allt börjar med de bästa ekologiska fröna från de bästa sorterna. Det är ekologiskt – redan från början!

Logo

På 1990-talet var Bejo bland de första förädlingsföretagen som införde ekologin som en del av affärsverksamheten. Som familjeägt företag tror vi på – och förbinder oss till – en långsiktig och hållbar approach. Vi känner att vi måste förvalta våra naturresurser varsamt, både för vår egen skull och för kommande generationers.

Konventionell och ekologisk förädling i kombination – en underbar korspollinering! Å ena sidan bidrar ekologisk produktion till konventionell produktion med inspiration och nya idéer. Å andra sidan kan vi bygga vår ekologiska verksamhet på kunskaper, erfarenheter och infrastruktur som byggts upp under många år. På Bejo är ekologisk förädling ett sätt att utnyttja vår breda genetiska bas och den senaste tekniken på. Förädling för ekologin gör det möjligt för oss att utveckla högavkastande sorter med förbättrad sjukdomsresistens och att producera frön i högsta möjliga kvalitet – samtidigt som innovationen stimuleras. 

Med våra ekologiska frön bidrar vi till en hållbar leveranskedja bestående av hälsosamma och välsmakande livsmedel – redan från början.

Via vårt ekologiska program bidrar vi med

  • omfattande kunskaper och erfarenheter inom ekologisk odling
  • ett alltmer omfattande sortiment på över 35 grödor och 170 sorter
  • högkvalitativa frön som är perfekta för dina lokala förhållanden och krav 
  • unik hållbar coating som förenklar sådden 

Våra ekologiska aktiviteter

  • utveckling av nya sorter
  • genomförande av fältförsök i samarbete med ekologiska odlare runt om i världen 
  • identifiering av innovativa odlingsmetoder
  • utforskning av nya metoder för fröbehandling och coatings
  • bidrar till och deltar tillsammans med vetenskapliga institut och branschorganisationer i utformningen av framtidens ekologi