Sen, halvhög sort med genomsnittlig växtkraft. Mycket släta, ovala rosor med liten snittyta. Hög avkastning av medelstora rosor.

Utvecklingstid (dagar)
183 dagar
Plantor per hektar (x1000)
27
HR
Foc
IR
Xcc

Odlingsschema