Tidig sort med medelstora, något ovala rosor på en robust, medelhög planta. Lämplig för tidig plantering.

Utvecklingstid (dagar)
136 dagar
Plantor per hektar (x1000)
27

Odlingsschema